BENOveren kan je leren met www.mijnBENOvatie.be

Terug naar overzicht

Renoveren? Doe het dan meteen goed. Of liever nog, renoveer beter: BENOveer. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties en met de diverse renovatiestappen in de meest logische volgorde. De website www.mijnBENOvatie.be toont je aan de hand van 5 BENOvatiestappen hoe je je BENOvatie het best aanpakt.

Voorloperslabel ‘ik BENOveer’

Bart Tommelein, Vlaams minister van Energie, reikte aan Recticel Insulation in oktober 2016 als één van de eersten het voorloperslabel ‘ik BENOveer’ uit. Omdat we u stimuleren om te ‘BENOveren’:
beter te renoveren. In een logische volgorde en met ambitieuze vermindering van energieverbruik.

BENOveren vloeit voort uit het Renovatiepact 2050 van de Vlaamse Overheid en uiteenlopende
stakeholders. De bouwsector en de Vlaamse regering slaan de handen in elkaar om tegen 2050 alle huizen en appartementen in Vlaanderen energiezuinig te maken. Even zuinig als een energetisch performante nieuwbouwwoning van vandaag. Hoe sneller u uw eigen woning BENOveert, hoe sneller u daarvan de vruchten plukt: meer wooncomfort met een lagere CO2-uitstoot en energiefactuur. Bovendien verhoogt u hierdoor de waarde van uw woning. Uw ideale BENOvatietraject uitstippelen?
Surf naar www.mijnBENOvatie.be en we helpen u graag op de goede weg!

mijnbenovatie

Het ideale BENOvatietraject

BENOveren staat voor ‘beter renoveren’ en komt erop neer dat je je woning zodanig renoveert, dat haar energieprestaties even goed of – liever nog – beter zijn dan die van nieuwe woningen die vandaag worden gebouwd.

Het meest gebruikelijke BENOvatietraject – al heeft ieder project uiteraard zijn eigen aanpak, en lopen er vaak werken dooreen – gaat via, de BENOvatie van achtereenvolgens het dak, de buitenmuren, het glas, het schrijnwerk en de vloer naar de zogenaamde ‘technieken’: verwarming en sanitair warm water, ventilatie, elektriciteit en verlichting.

Het is doorheen deze 5 BENOvatiestappen dat de website www.mijnBENOvatie.be de Vlaamse kandidaat-BENOveerder gidst met een schat aan informatie, concrete oplossingen, premie-updates en financieringsadvies.

5 BENOvatiestappen

Een eerste stap in je ideale BENOvatietraject is de BENOvatie van je dak. Op www.mijnBENOvatie.be vind je alle info (wettelijke vereisten, mogelijke oplossingen, plaatsers en verdelers, premies, financieringsadvies enz.) over de isolatie- én afwerkingsmogelijkheden bij de BENOvatie van je hellend of van je plat dak.
Na het dak zijn de buitenmuren de tweede grootste oorzaak van warmteverlies. De BENOvatie van je buitenmuren, aan de buitenkant, aan de binnenkant of in de spouw, betekent bijgevolg de tweede stap in je ideale BENOvatietraject. Ook bij deze stap worden op www.mijnBENOvatie.be niet alleen de isolatieoplossingen en -mogelijkheden besproken, ook aan bijvoorbeeld luchtdichting wordt de nodige aandacht besteed. Zonder de vele mogelijke afwerkingen – zowel binnen als buiten, zowel in gips, baksteen, zink, pvc als vezelcement – te vergeten.

Met een goede luchtdichtheid en een goede thermische isolatie kan je ook het warmteverlies doorheen vensters en deuren sterk beperken. Naargelang je de luchtdichtheid dan wel de thermische isolatie wil verbeteren, zal je daarvoor respectievelijk het raam- of deurkader of de beglazing moeten aanpassen. Ook hierover vind je alle info op www.mijnBENOvatie.be.

Het isoleren van de vloer op de begane grond is de vierde stap om tot een volledig geBENOveerde buitenschil van je woning te komen. Op www.mijnBENOvatie.be lees je alles wat je moet weten om je vloer te isoleren en af te werken
In een ideaal BENOvatietraject zorg je niet alleen voor een goed geïsoleerde woningschil om de energievraag van je woning te beperken, je kiest ook voor de juiste energiebronnen en voor de juiste technieken voor verwarming, sanitair warm water, ventilatie en je elektrische installaties. Op www.mijnBENOvatie.be kom je te weten wat de beste oplossingen voor elk van die technieken in je BENOvatie zijn en hoe je in je geBENOveerde woning rationeel met energie omgaat.

Meer info

> www.mijnBENOvatie.be 
> www.facebook.be/mijnBENOvatie

Print Send to friend